Krakova hoľa a jej podzemné labyrinty

Rozložitý masív Krakovej hole medzi Jánskou a Demänovskou dolinou, bol koncom 60-tich rokov minulého storočia panenským územím, na ktorom sa veľké jaskyne nepredpokladali. Pár jaskýň sa tu síce nachádzalo, ale v porovnaní s podzemným bohatstvom Demänovskej doliny to boli len zanedbateľné diery.

Krakova hoľa 0Krakova hoľa z hrebeňa Nízkych Tatier

Až zhodou náhod, poveternostných podmienok a neúnavnej túžby po objavoch, zistil Petr Hipman, že 240 m dlhá jaskynka známa ako Jaskyňa v Záskočí, dýcha. Stalo sa, že Sifónová chodba vplyvom suchej a mrazivej zimy vyschla a objavený prievan bol neomylným signálom, že jaskyňa nekončí, dokonca má aj vyššie položený vchod. Začal sa prieskum, ktorý trval viac ako 10 rokov, pribúdali nové chodby, stúpajúce aj klesajúce vetvy, priepasti, dĺžkové aj hĺbkové metre, jaskyniari otvorili nový, „Horný vchod“. Jaskyňa v Záskočí bola až do roku 1979 so svojou dĺžkou 5 kilometrov a hĺbkou – 284 m najhlbšou jaskyňou Slovenska.  

Jaskyne na Krakovej holi (43)Vchod, ktorým bola Jaskyňa v Záskočí objavená

Jaskyne na Krakovej holi (44pp)Úzky, vodou vymletý kanál v „Sifónovej chodbe“, ktorý v zime vysychá

Jaskyne na Krakovej holi (45)

Jaskyne na Krakovej holi (46)Odoberanie vzoriek a meranie teploty v „Chodbe nádeje“

Jaskyne na Krakovej holi
Fotenie v jaskyni                                                                                                      foto: Monika Orvošová

Jaskyne na Krakovej holi (49)Stály obyvateľ a večný spoločník jaskyniarov

Jaskyne na Krakovej holi (50)

Jaskyne na Krakovej holi (51)

Jaskyne na Krakovej holi (52)Skryté zákutia s výzdobou

Jaskyne na Krakovej holi (53)„Zvolenská chodba“, kde som počas fotenia rozbila foťák. Aj také sa stáva.

Jaskyne na Krakovej holi (54)Z pukliny sa mi ho podarilo vyloviť statívom. Fungoval už iba režim  AUTO

Jaskyne na Krakovej holi (55)                                          Smútok nad zničeným foťákom                               foto: Monika Orvošová

Jaskyne na Krakovej holi (56)Stúpajúca chodba k hornému vchodu

Jaskyne na Krakovej holi (57)Cesta do hĺbky. „Marcová priepasť“

Jaskyne na Krakovej holi (59)Priepasť „Mariánka“

Jaskyne na Krakovej holi (58)„Mŕtve jazero“, ktoré sa napriek mnohým potápačským pokusom dosiaľ nepodarilo prekonať. Je to najnižší bod jaskyne.

Jaskyňa Slnečného lúča je najvyššie položenou jaskyňou na Krakovej holi, jej vchod leží  vo výške 1.689 m, čiže len 63 m pod vrcholom, dobre ukrytý v hustom pokrovci kosodreviny. V minulosti, keď bývali zimy oveľa tuhšie a aj snehu na horách bývalo viac, nedala sa na súvisle vysneženom svahu nájsť ani len priehlbina, ktorá by naznačovala, kde sa prepadlisko nachádza. V roku 1980 bola zima mizerná a nám sa zazdalo, že z prepadliska slabo duje. Začali sme v prepadlisku systematicky pracovať. Pod východnou stenou väčšej dutiny, presne oproti vchodu bolo treba vyťahať a porozbíjať veľa skál. Práce trvali takmer 3 roky. V jedno júnové popoludnie 1983 sme si unavení a znechutení neúspechom povedali, že toto je posledná akcia na lokalite prepadlisko, keď sme odrazu pod skalami objavili tesnú štrbinu, ktorou padali skaly niekam do hĺbky. Zhodou okolností sa slnko presunulo presne nad vchod a jeden tenký lúčik zasvietil do nášho výkopu. Oprel sa o mokrú stenu nad špahýrkou tak na jednu dlaň, a aj tá bola prisypaná šotolinou. Akoby nám chcel naznačiť, že toto je to rozhodujúce miesto. Rozšírili sme puklinku na puklinu, vhodili dnu skalku, ktorá dopadla asi 5 m a naviazali Paľa Škriniara na lano. Doslova sme ho napchali ho do tesnej, zvislej diery a spustili dole. Rozhovor s Paľom cez uzulinký priechod, vstúpil takmer do histórie večerných posedení pri piecke v bivaku.

„Paľo, čo tam je?“

„Neviem, bojím sa“

„ Niečo tam však vidíš.“

„ Veľký dóm a dole asi priepasť.“

„Tak ju pozri.“

„Nejdem, bojím sa, sú tu všade veľké skaly a šmýka sa.“

„Zhoď jednu dole.“

Ten dopad sme počuli až nad puklinu. Skutočne tam bola poriadna priepasť. Sonda v prepadlisku dostala poetický názov Jaskyňa slnečného lúča.

Jaskyne na Krakovej holi (1)

Jaskyne na Krakovej holi (2)Prepadlisko Slnečného lúča v lete a skoro na jar ešte zasypané snehom

Jaskyne na Krakovej holi (4)Pred zostupom sa treba vyhriať na slniečku

Jaskyne na Krakovej holi (5)

Jaskyne na Krakovej holi (6)Snehový závej nad vchodom

Jaskyne na Krakovej holi (7)Dnes už výdrevou zaistená „Paľova puklina“

Jaskyne na Krakovej holi (8)

Jaskyne na Krakovej holi (9)Ústie aj dno 28 m hlbokej priepasti sme kvôli rýchlejšiemu postupu do hĺbky vystrojili fixným rebríkom na oceľových lanách

Jaskyne na Krakovej holi (10)

Jaskyne na Krakovej holi (11)Na dne priepasti sme našli množstvo kostí kuny. V týchto miestach dosahuje teplota len 2,9°C

Jaskyne na Krakovej holi (12)Pre Jaskyňu slnečného lúča sú typické staré široké chodby prepojené úzkymi vertikálnymi úsekmi, ktoré sme museli prekopať

Jaskyne na Krakovej holi (13)

Jaskyne na Krakovej holi (14)Cesta na dno

Jaskyne na Krakovej holi (15)

Jaskyne na Krakovej holi (16)Jaskyňa je chudobná na kvapľovú výzdobu

Jaskyne na Krakovej holi (17)Odpočinok pri transporte dreva na vystuženie závalu

Jaskyne na Krakovej holi (18)

Jaskyne na Krakovej holi (19)Prastará, stúpajúca a široká chodba končiaca prítokom z neprieleznej pukliny

Jaskyne na Krakovej holi (23)Príprava štiepancov do výdrevy                                                      foto: neviem

Jaskyne na Krakovej holi (20)

Jaskyne na Krakovej holi (21)Kopanie a páčenie v koncovom závale na dne jaskyne v hĺbke -113 m

Jaskyne na Krakovej holi (22)Kosti netopierov

Jaskyne na Krakovej holi (24)Jabloň. Zrejme niekomu spadlo jadierko pri obhrýzaní jablka

Jaskyne na Krakovej holi (25)Náteky z riedkeho bahna

Jaskyne na Krakovej holi (26)Nitovanie a pomalý postup komínom do neznámej chodby

Jaskyne na Krakovej holi (27)Treba všetko patrične zdokumentovať                                foto: Ondrej Ratkovský

Jaskyne na Krakovej holi (26a)Touto stúpajúcou vetvou sme sa neskôr prebili na povrch a objavili dolný pohodlnejší vchod

Jaskyne na Krakovej holi (26b)

Jaskyne na Krakovej holi (26c)Z dolného vchodu v letných mesiacoch poriadne fučí              foto: Marián Jagerčík

Jaskyne na Krakovej holi (28)Jarný pohľad od prepadliska na zasnežené Tatry

V marci 1985 pri zjazde z Krakovej hole do sedla, našiel Marián Jagerčík v snehu asi meter vysoký kráter od teplých výparov z podzemia. Diera sa nachádza v južnom, lavínovom svahu Krakovej hole nad sedlom Javorie v nadmorskej výške 1599 m. Miesto označil klasickým spôsobom – priviazal na kosodrevinu vreckovku a hneď na prvej jarnej akcii sme začali kopať. Zeminou a skalami sme sa prebíjali asi rok, kým sa nám otvorila cesta do podzemia. Jaskyňa sa začala hneď prudko zarezávať. Čiže samé priepasti a priepastičky, prepojené úzkymi meandrami. Postupne sme sa dostali až k najhlbšej priepasti jaskyne, 40 m hlbokej „Detvianskej ozvene“. Hornina tu bola mizerná, drolivá, nebolo do čoho zavŕtať nit. Pod touto priepasťou sa charakter jaskyne zmenil. Strmo klesajúca priepasťovitá vetva sa napojila na mierne klesajúci meander s nekrasovým podlažím a aktívnym vodným tokom, ktorý sa po 230 m zarezal na dne pomerne vysokej chodby do veľmi tesnej úžiny „Hadí kanál“. Do tejto časti jaskyne sme sa zmestili len Marian a ja. Hadí kanál je dlhý 57 m, na jeho konci bol polosifón, ktorý sa však Mariánovi podarilo vypustiť. Postupne objavením Diamantového meandru  sme sa dostali až do hĺbky -313 m. Svoj názov dostal podľa trblietavých plôšok drobných, sadrovcových kryštálov. Súčasne s prieskumom dna sme pomocou skladacieho duralového stĺpa postupovali aj stúpajúcou chodbou až takmer k povrchu. Poslednú sieň najvyššie položenú sieň tejto vetvy sme nazvali „Na hornom konci“. Pomocou stĺpa a zložitých technických manévrov, pre ktoré mal Petr Hipman priam geniálne nadanie, sme sa dostali tesne pod povrch a neskôr sa spojili zvukovou skúškou s chlapcami na povrchu. Prielez sme postupne prekopali, vďaka čomu sme neskôr sprístupnili dolný vchod. Dĺžka jaskyne dosiahla 2. 249 m.

Jaskyne na Krakovej holi (29)Výdrevou zaistený horný vchod do Javorovej priepasti

Jaskyne na Krakovej holi (30)Uprostred lesa pred dolným vchodom                           foto: Linda Mikesková

Jaskyne na Krakovej holi (31)

Jaskyne na Krakovej holi (32)Ústie aj dno vertikály „Na hornom konci“

Jaskyne na Krakovej holi (33)

Jaskyne na Krakovej holi (34)Jazierka prítoku a krátke kaskády v stúpajúcej vetve

Jaskyne na Krakovej holi (36)

Jaskyne na Krakovej holi (35)

Jaskyne na Krakovej holi (40)Transport v meandroch prepojených kaskádami

Jaskyne na Krakovej holi (37)Jaskynné perly

Jaskyne na Krakovej holi (38)Pomerne vzácny sadrovec z Diamantového meandra. V žiadnej inej jaskyni na Krakovej holi sa nevyskytuje. Nie je dlhší ako 2 mm.

Jaskyne na Krakovej holi (39)Pred „Hadím kanálom“.

Jaskyne na Krakovej holi (41)Nehoda. Opäť jednému z nás obškvŕklo obočie.

Nie všetky jaskyne sa nám podarilo prehĺbiť a objaviť veľké priestory. Je množstvo malých jaskyniek, kde naše nádeje vzbĺkli ako jesenná tráva a po nekonečnej drine pohasli. Napríklad Poľovnícka jaskyňa nachádzajúca sa len 50 m pod vrcholom bočnej rázsochy Krakovej hole. Skončili sme v tesnej pukline a nevedeli kam ďalej. Mrazivá diera so silným prievanom, ale s nízkou teplotou, mokrým závalom s nekonečným množstvom vyťahaných skál. Do tejto diery sme vždy pribrali pracovať návštevy. Aj Jaskyňa v Amfiteátri skončila v nánosoch bahna. Napriek tomu som presvedčená, že Krakova hoľa ešte nevydala všetky svoje tajomstvá 

Jaskyne na Krakovej holi (60)Vchod do Poľovníckej jaskyne

Jaskyne na Krakovej holi (61)Sprístupňovanie terénu k jaskyni, aby sme sa v mokrých žľaboch s ťažkými batohmi príliš nešmýkali

Jaskyne na Krakovej holi (62)Kosti jeleňov, medveďov a iných živočíchov pochovaných pod hŕbami skál

Jaskyne na Krakovej holi (63)Kopanie v tesnej pukline a transport štrku zhotovenou lanovkou

Jaskyne na Krakovej holi (64a)Poniklec – posol jari pred Poľovníckou jaskyňou

Jaskyne na Krakovej holi (64)Krásny jarný výhľad na hrebeň Nízkych Tatier                                 foto: Linda Mikesková

Jaskyne na Krakovej holi (65)

Mrazivá diera. Každú jeseň sme 5 m výkop prikryli. Napriek tomu sa stávalo, že nám ju celú, nejakým záhadným spôsobom, zavialo. Sneh sme museli prácne vyťahať, aby sa ľad na dne čím skôr roztopil a my mohli v lete pracovať.                            foto: Marián Jagerčík

Jaskyne na Krakovej holi (66)Nekonečné vyťahovanie skál z Mrazivej diery

Jaskyne na Krakovej holi (67)Jaskynka v Amfiteátri tiež ešte nevydala svoje tajomstvo

Jaskyne na Krakovej holi (68)

Jaskyne na Krakovej holi (69)Ľadová výzdoba Amfiteátra

Jaskyne na Krakovej holi (70)Počas 3-dňovej zimnej akcie napadlo takmer pol metra snehu. Cestou z bivaku sme sa tešili a vyvádzali ako malé deti

Foto: Elena Hipmanová

História speleologického prieskumu na Krakovej holi je podrobne zhrnutá v knihe „Podzemné Everesty“ , ktorá bola vydaná v roku 2001.  http://www.elenahipmanova.sk/vydane-knihy/podzemne-everesty/

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *